Tin tức

Giải pháp mới giúp ngành vận tải phát triển thời hội nhập

Hàng hóa Việt Nam đang phải gánh thêm từ 10-15 tỷ USD khoảng 20% - 25% GDP, cao hơn...

Xem tiếp

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng: Mấu chốt để phát triển Thương mại điện tử

Với sự phát triển mạnh mẽ của Thương mại điện tử (TMĐT), chất lượng dịch vụ chuyển phát...

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Cục Thương...

Xem tiếp

Đẩy mạnh dịch vụ chuyển phát hàng hóa trong xu thế mới

Xu hướng bán lẻ trực tuyến đang hướng tới sự chuyên môn hóa cao, kéo theo đó là...

Xem tiếp