Giới thiệu

DỊCH VỤ HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG 2019 - FULFILLMENT SERVICE 2019

Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019, thương mại điện tử tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Điều đó kéo theo nhu cầu ngày càng cao của các chất lượng dịch vụ hỗ trợ trong TMĐT mà điển hình có thể kể tới là vai trò của chất lượng dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng có mối quan hệ khăng khít với bán lẻ trực tuyến. Thị trường Việt Nam cũng đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ logistics, chuyển phát chặng cuối và hoàn tất đơn hàng. Ba yếu tố nổi bật của lĩnh vực này là đầu tư gia tăng mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ tiên tiến và cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh tiềm năng lớn, dịch vụ hoàn tất đơn hàng hiện nay cũng gặp phải nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải luôn thay đổi sáng tạo để đứng vững được trên thị trường đầy cạnh tranh này. 

Nhằm kết nối các doanh nghiệp chuyển phát với doanh nghiệp bán hàng trực tuyến và các doanh nghiệp liên quan để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức "Diễn đàn Hoàn tất đơn hàng 2019” tại Tp. Hồ Chí Minh (28/11/2019).

Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức về vai trò của dịch vụ hoàn tất đơn hàng cũng như các dịch vụ khác liên quan như chuyển phát, giao nhận, thanh toán, tiếp thị… trong thương mại điện tử

Cung cấp thông tin về xu hướng, các giải pháp mới nhất phục vụ cho quá trình hoàn tất đơn hàng tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

Kết nối các doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về hoàn tất đơn hàng, hạ tầng kinh doanh, tiếp thị, thanh toán…

Định hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức, các viện, trường liên quan tới lĩnh vực hoàn tất đơn hàng và thương mại điện tử

Đối tượng:

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, kho bãi, chuyển phát, giao nhận, logistics, thanh toán, tiếp thị, công nghệ…

Các sàn TMĐT, nhà bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp sản xuất

Các nhà nghiên cứu, các viện, trường, các đơn vị truyền thông