Giới thiệu FS 2014

Trong vài năm gần đây dịch vụ chuyển phát đã phát triển mạnh mẽ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu năm 2011 của ngành đạt 246,7 và năm 2012 đạt 273,7 triệu USD. Ba doanh nghiệp có thị phần lớn nhất là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost),  công ty DHL-VNPT và Công ty Bưu chính Viettel. Mạng lưới chuyển phát đã bao phủ rộng khắp tới tất cả tuyến xã trên cả nước.

Tuy nhiên dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam chưa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường thương mại điện tử. Đó là do hệ thống quản lý hàng hóa chuyển phát còn tương đối thủ công, hạ tầng nhà xưởng kho bãi và phương tiện vận chuyển chưa hiện đại, phụ thuộc vào bên thứ ba khi hàng hóa được chuyển phát bằng hàng không, hàng hóa chuyển phát đi quốc tế phụ thuộc trên 95% vào các hãng chuyển phát nước ngoài, đội ngũ lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỉ lệ cao, v.v…

Nhằm kết nối các doanh nghiệp chuyển phát với doanh nghiệp bán hàng trực tuyến và các doanh nghiệp liên quan để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đơn vị tổ chức "DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Mục tiêu:

  • Nâng cao nhận thức về vai trò của dịch vụ hoàn tất đơn hàng cũng như các dịch vụ khác liên quan như chuyển phát, giao nhận, thanh toán, tiếp thị… trong thương mại điện tử
  • Cung cấp thông tin về xu hướng, các giải pháp mới nhất phục vụ cho quá trình hoàn tất đơn hàng tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
  • Kết nối các doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về hoàn tất đơn hàng, hạ tầng kinh doanh, tiếp thị, thanh toán…
  • Định hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức, các viện, trường liên quan tới lĩnh vực hoàn tất đơn hàng và thương mại điện tử

Đối tượng:

  • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, kho bãi, chuyển phát, giao nhận, logistics, thanh toán, tiếp thị, công nghệ…
  • Các sàn TMĐT, nhà bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp sản xuất
  • Các nhà nghiên cứu, các viện, trường, các đơn vị truyền thông