Giới thiệu FS 2015

Trong những năm gần đây dịch vụ chuyển phát ở nước ta đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phát triển này chưa theo kịp bước phát triển mau lẹ của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến. Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và CNTT – Bộ Công Thương, năm 2014, chất lượng còn thấp của dịch vụ chuyển phát là trở ngại lớn thứ hai đối với thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Báo cáo của Ban tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến 2014 cũng cho thấy có tới 50% doanh nghiệp tham gia chương trình này đánh giá dịch vụ chuyển phát chưa tốt và 9% đánh giá kém.

Xu hướng của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến đang hướng tới sự chuyên môn hóa cao. Người bán hàng tập trung nguồn lực vào các hoạt động dẫn người mua tới giao kết hợp đồng trực tuyến. Các dịch vụ liên quan như lưu kho, đóng gói, chuyển phát, thanh toán, nhận hàng trả lại… có thể thuê ngoài. Các dịch vụ này cơ bản gắn với việc hoàn tất hợp đồng trực tuyến và gọi là dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhà bán lẻ trực tuyến với các nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thương mại điện tử trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm tới.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả Ngày mua sắm trực tuyến 2015 cũng như cho giai đoạn tiếp theo, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Cục TMĐT và CNTT tổ chức Hội thảo “Từ dịch vụ Chuyển phát tới Hoàn tất đơn hàng”.

Mục tiêu:

  • Nâng cao nhận thức về vai trò của dịch vụ hoàn tất đơn hàng cũng như các dịch vụ khác liên quan như chuyển phát, giao nhận, thanh toán, tiếp thị… trong thương mại điện tử
  • Cung cấp thông tin về xu hướng, các giải pháp mới nhất phục vụ cho quá trình hoàn tất đơn hàng tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
  • Kết nối các doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về hoàn tất đơn hàng, hạ tầng kinh doanh, tiếp thị, thanh toán…
  • Định hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức, các viện, trường liên quan tới lĩnh vực hoàn tất đơn hàng và thương mại điện tử

Đối tượng:

  • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, kho bãi, chuyển phát, giao nhận, logistics, thanh toán, tiếp thị, công nghệ…
  • Các sàn TMĐT, nhà bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp sản xuất
  • Các nhà nghiên cứu, các viện, trường, các đơn vị truyền thông