Giới thiệu FS 2020

DỊCH VỤ HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG - FULFILLMENT SERVICE 2020

Song song với bán lẻ trực tuyến, dịch vụ chuyển phát – hoàn tất đơn hàng đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy chất lượng và quy mô của dịch vụ này ở nước ta đã đáp ứng khá tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến đa dạng của người tiêu dùng ở một số thành phố lớn. Đồng thời, khi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn, đặc biệt là mong muốn thời gian nhận hàng đã rút ngắn từ vài ngày xuống còn vài giờ hoặc ngắn hơn.
Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2020 của VECOM, thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh trong giai đoạn tới. Tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu tới năm 2025 thương mại điện tử nước ta đứng trong nhóm ba nước dẫn đầu ở Đông Nam Á, sự phát triển của thương mại điện tử phải gắn chặt với kinh tế số và chuyển đổi số.
Liên quan tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) khẩn trương xây dựng Mã địa chỉ bưu chính. Mã địa chỉ bưu chính sẽ hỗ trợ gán mã cho hơn 23 triệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số V-map, bao gồm địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Công cụ này giúp chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả dịch vụ chuyển phát – hoàn tất đơn hàng cho thương mại điện tử. Bộ Công Thương và một số địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ logistics.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng đã chủ động xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với các nhà bán hàng trực tuyến, chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, thanh toán, vận tải… đã tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng liên quan tới thương mại điện tử nội địa cũng như xuyên biên giới.
Diễn đàn “Hoàn tất đơn hàng 2020 – Tăng tốc cùng Thương mại điện tử” là cơ hội để các bên liên quan liên kết, hợp tác, trao đổi về hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyển phát-hoàn tất đơn hàng đáp ứng nhu cầu tăng lên nhanh chóng và đòi hỏi ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trực tuyến.